MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., predsedkyňa Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Cukrová 3, 811 08 Bratislava

Nadhmotnosť a obezita sú definované ako abnormálne nahromadenie tuku, ktoré vedie k poškodeniu zdravia. Základnou príčinou vzniku nadhmotnosti a obezity je nerovnováha medzi príjmom a výdajom kalórií. Najčastejšie to spôsobuje zvýšený príjem na energiu bohatých jedál s vysokým obsahom tukov a cukrov, väčšie porcie takýchto jedál a zvýšená fyzická inaktivita vďaka sedavému spôsobu života.

Alarmujúce sú údaje nielen o náraste počtu obéznych dospelých osôb, ale obezita je ochorenie, ktoré sa nevyhýba ani detskej a dospievajúcej populácii.

Obezita je predovšetkým choroba, ktorá významne zvyšuje riziko vzniku ďalších závažných zdravotných ochorení a komplikácií. V súčasnosti je známych viac ako 200 ochorení súvisiacich s obezitou a komplikácií obezity. Obezita vedie k zvýšeniu výskytu cukrovky 2. typu (o 75 %), vysokého krvného tlaku (o 50 %), srdcovo-cievnych ochorení (srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda o 33 %), poškodenia pečene, zvýšeniu výskytu nádorových ochorení (maternica, prsník, hrubé črevo, prostata). Obezita vedie k ochoreniam pohybového aparátu (zvýšená mechanická záťaž podporuje vznik artrózy bedrových, kolenných a členkových kĺbov). Nie  sú ojedinelé ani kožné komplikácie (ekzémy, kvasinkové infekcie), ako aj psycho-sociálne dôsledky (spoločenská diskriminácia, nízke sebavedomie, depresie, úzkosť).

Obezita zapríčiňuje vyššiu chorobnosť a invaliditu, významne zhoršuje kvalitu života a spoločenského uplatnenia obéznych jedincov. Významne skracuje predpokladanú dĺžku života.

Liečba obezity má viac úrovní (diéta, pohybová aktivita, zmenu správania – behaviorálna terapia, medikamentózna liečba, bariatricko-metabolická chirurgia) a musí byť komplexná. Má širšie ciele ako iba samotný pokles hmotnosti. Tieto ciele okrem dlhodobého udržania poklesu hmotnosti zahŕňajú aj pokles rizika a celkové zlepšenie zdravotného stavu. Významný prínos môžeme dosiahnuť už pri miernom úbytku hmotnosti (5-10 % počiatočnej telesnej hmotnosti). Dôležitým článkom je prevencia ochorení súvisiacich s obezitou, resp. v prípade, že už sú rozvinuté, tak ich dôsledná liečba (cukrovka, krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov…). Okrem zmeny životného štýlu máme v súčasnosti k dispozícii aj liek na liečbu obezity. Liečba antiobezitikom musí byť dôsledne zvážená a predpísaná lekárom. U obéznych pacientov, ktorí spĺňajú prísne indikačné kritériá je možné použiť aj operačné riešenie (bariatrické-metabolické výkony).

Manažment obezity a ochorení k nej pridružených nie je krátkodobou záležitosťou, ide o beh na dlhú trať. Výsledkom je prevencia vážnych ochorení, prípadne zdravotných komplikácií týchto ochorení.