BMI kalkulačka

Vyrátajte si svoje BMI

Weight

cm
kg

BMI

Máte podváhu!

Hrozí vám nebezpečenstvo anorexie. Podváha je pre zdravie rovnako nebezpečná ako nadváha či obezita. Vaše telo pravdepodobne nie je dostatočne vyživované a môžu mu chýbať bielkoviny, vitamíny, minerály a podobne, čo sa prejavuje častými ochoreniami a celkovým oslabením organizmu. V záujme zlepšenia svojho zdravotného stavu vyhľadajte odbornú pomoc.

Máte zdravú hodnotu BMI

Hrozia vám minimálne zdravotné riziká. Gratulujeme, vaša hmotnosť je v norme. Chráňte svoje zdravie a udržujte si svoju váhu aj naďalej.

Pozor, máte nadváhu

Hrozia vám stredne vysoké zdravotné riziká. Venujte viac pozornosti svojmu zdraviu. Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám radi poskytnú riešenia, ako sa vyhnúť zdravotným rizikám. Znížiť ich môžete aj menšími zmenami životného štýlu, napríklad úpravou jedálníčka a pravidelným pohybom. Riešte nadváhu pod odborným dohľadom.

Pozor! Máte obezitu

Hrozia vám vysoké zdravotné riziká. Venujte viac pozornosti svojmu zdraviu, obezita významne oslabuje imunitu a zhoršuje celkovú kvalitu života. Vedie k zvýšeniu výskytu cukrovky až o 75 %, zvýšeného krvného tlaku o 50 % a srdcovo-cievnych chorôb o 33 %. Obezita nie je hanba, ale vážny zdravotný problém. S odhodlaním a pod lekárskym dohľadom však môžete zlepšiť svoj zdravotný stav.

Čo znamenajú hodnoty BMI

Menej ako 18.5

Podváha

Podváha je pre zdravie rovnako nebezpečná ako nadváha či obezita. Vaše telo pravdepodobne nie je dostatočne vyživované a môžu mu chýbať bielkoviny, vitamíny, minerály a podobne, čo sa prejavuje častými ochoreniami a celkovým oslabením organizmu. V záujme zlepšenia svojho zdravotného stavu vyhľadajte odbornú pomoc.

18.5 – 24.9

Normálna

Gratulujeme, vaša hmotnosť je v norme. Chráňte svoje zdravie a udržujte si svoju váhu aj naďalej.

25 – 29.9

Nadváha

Venujte viac pozornosti svojmu zdraviu. Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám radi poskytnú riešenia, ako sa vyhnúť zdravotným rizikám. Znížiť ich môžete aj menšími zmenami životného štýlu, napríklad úpravou jedálníčka a pravidelným pohybom. Riešte nadváhu pod odborným dohľadom.

30 – 35

Obezita

Venujte viac pozornosti svojmu zdraviu, obezita významne oslabuje imunitu a zhoršuje celkovú kvalitu života. Vedie k zvýšeniu výskytu cukrovky až o 75 %, zvýšeného krvného tlaku o 50 % a srdcovo-cievnych chorôb o 33 %. Obezita nie je hanba, ale vážny zdravotný problém. S odhodlaním a pod lekárskym dohľadom však môžete zlepšiť svoj zdravotný stav.

35 a viac

Ťažká obezita

Ťažká obezita spôsobuje zvýšenie chorobnosti, invalidity a úmrtnosti, významne oslabuje imunitu a zhoršuje celkovú kvalitu života. Odporúčame vyhľadať odbornú pomoc. Obezita nie je hanba, ale veľmi vážny zdravotný problém. S odhodlaním a pod lekárskym dohľadom však môžete zlepšiť svoj zdravotný stav.