MUDr. Darina Malacká, obezitologička a endokrinologička

Pre efektívne riešenie nadváhy alebo obezity je potrebné detailne poznať svoje telo a procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú. Ľahšie sa tak nastavujú vhodné pohybové aktivity či jedálniček na mieru. Odporúčania pre chudnutie môžu byť pre každého človeka odlišné a veľkú úlohu pri ich hľadaní má bazálny metabolizmus.

Prečo niektoré diéty neúčinkujú

Bazálny metabolizmus predstavuje výdaj energie, ktorú telo potrebuje na udržiavanie základných ľudských činností za ideálnych podmienok, teda v pokojnom stave. Jeho hodnota je u každého človeka iná, preto sa postupy pri chudnutí rôznia a preto nemusí každá diéta všeobecne účinkovať.

Opakované diéty majú skôr negatívny účinok a prinášajú so sebou riziko JOJO efektu. Je dokázané, že nízkosacharidové diéty majú už po prvom mesiaci podávania stravy s energetickým obsahom 1 600 – 3 000 kJ (381 – 716 kcal) na svedomí pokles bazálneho metabolizmu až o 17 %, čo vedie k šetriacemu energetickému režimu a neúčinnosti každej nasledujúcej diéty. Preto je dôležité nechať si odborne poradiť,  ako chudnúť správne a zabrániť tak riziku vzniku JOJO efektu.

Ako funguje bazálny metabolizmus

Biochemické procesy v ľudskom tele sú veľmi komplexné a o ich komplikovanom fungovaní sa dozvedáme až v posledných rokoch.

Organizmus človeka je pomerne zložitá „chemická továreň“, ktorá na svoj chod potrebuje energiu prijímanú zo stravy. Koľko energie prijmeme potravou, vieme ľahko vypočítať z dostupných energetických tabuliek jednotlivých zložiek jedla. Energia vydaná telom sa zasa meria ako celkový výdaj energie. Jeho meranie u obéznych ľudí pomáha lekárkam a lekárom určiť pôvod obezity u konkrétneho človeka a umožňuje im cielene zamerať liečbu.

Celkový energetický výdaj závisí od všetkých metabolických dejov v tele, najmä vo svaloch, pečeni, mozgu a tukovom tkanive a od účinnosti energetickej premeny v tkanivách tela. Práve bazálny metabolizmus tvorí najviac, až 65 % celkového výdaja energie. Okrem toho sa celkový energetický výdaj skladá aj z energie potrebnej na spracovanie potravy (10 %) a fyzickej aktivity pri sedavom spôsobe života (25 %).

Jednotlivé orgány v tele prispievajú k úrovni bazálneho metabolizmu rozdielnym podielom. Kostrové svaly tvoria až 40 % telesnej hmotnosti a ich podiel na bazálnom metabolizme je 30 %. Mozog a pečeň tvoria jednotlivo len 2 % hmotnosti, ale ich podiel na bazálnom metabolizme je až 20 % pre každého. Naopak, tukové tkanivo tvorí 20 – 30 % hmotnosti, ale na bazálnom metabolizme sa podieľa len 5 -10 %. 

Na bežné fungovanie vynakladá organizmus veľké množstvo energie. Telo sa na základe špecifických proteínov rozhoduje, či ju využije na tvorbu tepla, ďalšie životne dôležité deje alebo si ju uloží do zásob na neskôr.  O tom, ako bude energia využitá, rozhodujú tzv. „odpriahajúce proteíny“, ktoré sa uplatňujú v riadení telesnej hmotnosti.

Ako vypočítať hodnotu bazálneho metabolizmu

Meranie energetického výdaja v pokoji je technicky a metodologicky náročné. Mierou metabolického obratu je tvorba tepla, ktorá súvisí so spotrebou kyslíka.

Najjednoduchšia rovnica na výpočet bazálneho metabolizmu (BMR) je od Cunninghama z roku 1991:

Kalkulácie bazálneho metabolizmu sú len orientačné.

V praxi sa bazálny metabolizmus vypočítava na základe použitia rovníc vychádzajúcich z výšky, hmotnosti, pohlavia, veku a presnejšie na základe hmotnosti beztukovej telesnej hmoty alebo telesného povrchu. V experimentálnych podmienkach je možné ho merať aj pozorovaním zmien telesnej teploty, teda priamou kalorimetriou. Bazálny metabolizmus môžeme tiež stanoviť meraním nepriamou kalorimetriou po celonočnom hladovaní a oddychu. Spočíva v meraní objemu vdychovaného kyslíka a vydychovaného oxidu uhličitého a zisťovaním respiračného kvocientu (RQ). Pokiaľ sa RQ blíži k 1,0, telo metabolizuje hlavne sacharidy, zatiaľ čo ak RQ klesá k 0,7, sú oxidované prevažne tuky. Priemerný respiračný kvocient je pri pestrej strave 0,85.

Čo vplýva na bazálny metabolizmus

Hodnota bazálneho metabolizmu je ovplyvňovaná spôsobom výživy a fyzickou aktivitou. Pri nedostatočnom príjme energie sa znižuje metabolizmus v pokoji v dôsledku zníženia napätia sympatiku. Bazálny metabolizmus je výrazne ovplyvnený napätím v svalstve a stavom po namáhavej fyzickej aktivite, ktorý zvýši energetický výdaj po dobu niekoľkých hodín. Napríklad horúčka zvyšuje výdaj energie o 13 % na každý stupeň nad 37 stupňov Celzia. Úroveň bazálneho metabolizmu a tiež tvorbu tepla významne menia aj hormóny štítnej žľazy. Zvyšujú spotrebu kyslíka v tkanivách, čo sa v prípade nadmernej činnosti prejaví poklesom telesnej váhy.