Odborným garantom Programu proti obezite je Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) pod vedením MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD.

Spolupracujeme aj s Ligou proti obezite, ktorej prezidentom je MUDr. Ivana Majerčáka v Košickom kraji.

Na stránkach Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO) nájdete viac faktov a čísiel. EASO bola založená v roku 1986 a dnes pôsobí vo viac ako 32 krajinách Európy.

Svetová zdravotnícka organizácia považuje obezitu za jednu z najväčších zdravotných výziev tohto storočia.

Slovenská databáza výživového zloženia potravín vám poskytne prehľad nutričných hodnôt. Rýchlo sa zorientujete, koľko energie za deň naberiete.