Naši odborníci v Trenčianskom kraji

MUDr. Blanka Purgátová

Ulica Generála Svobodu 1830/1, 958 01  Partizánske
038 537 24 30