MUDr. Agáta Holubčíková

Vajanského 1, 900 01  Modra

agata.holubcikova@yahoo.com

033 690 27 16

Odporúčame, sestričku a aj pani doktorku informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk