Doc. MUDr., CSc., FESC Štefan Farský

DOM SRDCA, Bagarova 30, 036 01 Martin

farsky@za.psg.sk

 0905 521 368


Ordinuje v časoch:
pondelok 7:30 – 15:30
piatok 7:30 – 15:30

Odporúčame, sestričku a aj pána doktora informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk