Doc. MUDr., CSc., FESC Štefan Farský

Národná 17, 010 01 Žilina

farsky@za.psg.sk

 0905 521 368

Ordinačné hodiny: štvrtok 8:00 – 12:30

Odporúčame, sestričku a aj pána doktora informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk