Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Rastislavova 45, 040 01  Košice

diabetolog@gmail.com

055 685 40 50

Volať po 15.00 hod.

Odporúčame, sestričku a aj pani doktorku informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk