MUDr. Marek Macko

Hlavná 60, 080 01  Prešov

diabetola.edu@gmail.com

051 758 25 45

Odporúčame, sestričku a aj pána doktora informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk