MUDr., Mgr. Tibor Bokor

Starohájska 2, 917 01 Trnava

secretmiga@gmail.com

033 595 32 27

Online objednávka

Odporúčame, sestričku a aj pána doktora informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk