MUDr. Miroslav Pernický, PhD.

Hollého 2, 902 01  Pezinok

mipernicky@gmail.com

0903 515 510

Volať v čase od 12.00 – 14.00 hod.

Odporúčame, sestričku a aj pána doktora informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk