MUDr. Oľga Bobelová

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 040 11  Košice

bobelova.o@gmail.com

055/6402307

Číslo je do ambulancie.

Odporúčame, sestričku a aj pani doktorku informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk