MUDr. Zuzana Jančuchová

Medivasa s.r.o., V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina
W: www.medivasa.sk

zuzanajancuchova@gmail.com

 0911 788 798

čas kontaktovania: 9.00 – 11.30 hod.

Odporúčame, sestričku a aj pani doktorku informovať, že kontakt ste získali z webovej stránky protiobezite.sk