Artritída = je zápalové ochorenie, nesúvisí so zvýšenou telesnou záťažou organizmu alebo s opotrebovaním kĺbov. Môže byť spôsobená baktériami alebo reumatickým ochorením.

Behaviorálne faktory = životný štýl, stres, diéta, fyzická aktivita. Ovplyvňujú vznik obezity.

BMI = Body Mass Index Najčastejšie používaná metóda na meranie obezity. Vypočítajte si svoje BMI.

Diabetes mellitus 2. typu = cukrovka 2. typu. Najčastejšie sa vyskytuje u dospelých ľudí, avšak stále častejšie pribúdajú pacienti v mladších vekových skupinách. Vo veľkom percente je jeho výskyt spojený s obezitou.

Dyslipidémia = zvýšené množstvo tukov v krvi.

Environmentálne faktory = faktory, ktoré podmieňujú zdravie Európanov ako je znečistenie vonkajšieho a vnútorného prostredia, nebezpečné chemické látky, hluk, kontaminované potraviny, voda.

Genetické faktory = faktory, ktoré sa týkajú dedičnosti a premenlivosti. Ovplyvňujú vznik nadváhy a obezity.

Hypertenzia = vysoký krvný tlak

Ischemická choroba srdca = vzniká dôsledkom nedostatočného prekrvenia srdcového svalu. Ischemická choroba srdca môže vzniknúť aj bez toho, aby postihnutý jedinec jej existenciu zbadal.

Metabolické faktory = faktory, ktoré ovplyvňujú metabolizmus nášho organizmu. Ovplyvňujú vznik nadváhy a obezity.

Morbidita = chorobnosť, udáva počet ľudí s daným ochorením k celkovému počtu obyvateľov, obyčajne je vyjadrená číslom.

Mortalita = úmrtnosť.

Muskoskeletálne ochorenia = ochorenia svalov a kostry.

Nadváha = je predstupeň obezity, nesie so sebou zvýšené riziko zdravotných komplikácií. Je potrebné jej z pohľadu zdravia jedinca venovať pozornosť.

Obezita = ide o civilizačné ochorenie, ktoré je charakteristické nadmerným ukladaním energetických zásob v podobe tuku v tele jedinca. V súčasnosti nejde len o kozmetický problém. S obezitou súvisí výskyt viacerých ochorení. Je všeobecne známe, že obezita je zodpovedná za:

  • 15 – 30 % úmrtí na ischemickú chorobu srdca,
  • je zodpovedná za 65 – 75 % prípadov Diabetes mellitus 2. typu,
  • zvyšovanie rizika artritídy, dychovej nedostatočnosti a tzv. spánkového apnoe,
  • zvýšené riziko nádorových ochorení,
  • zníženú kvalitu života jedinca.

Osteoartritída = opotrebovanie kĺbov. Vzniká vplyvom nadmerného zaťažovania kĺbov, napr. nadváhou alebo aj vekom. Zníženie hmotnosti znižuje záťaž na samotné kĺby a napomáha sa tak k zlepšeniu zdravotného stavu organizmu.

Spánkové apnoe = znamená prestávky v dýchaní s minimálne 10-sekundovým trvaním, ktoré sa vyskytujú viac ako 10-krát za jednu hodinu spánku. Muži sú 2-krát častejšie postihnutí ako ženy. Upozornenie: 80 % pacientov s nadváhou trpí spánkovým apnoe.