Len pohyblivý živočích je životaschopný

Len pohyblivý živočích je životaschopný

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie Vied (SAV), Bratislava Pohyb je jedným zo základných prejavov života, dôležitý pre zabezpečenie potravy, či už zberom, lovom alebo inou fyzickou prácou,...