Naši odborníci v Trnavskom kraji

MUDr., Mgr. Tibor Bokor

Starohájska 2, 917 01  Trnava
secretmiga@gmail.com
T: 033 595 32 27

Volať v ordinačných hodinách

Online objednávka

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA

Trhová 4, 917 01  Trnava
diabetologiatrnava@gmail.com

MUDr. Katarína Gonová

Winterova 41, 921 01 Piešťany
kgonova23@gmail.com
0905 745 266

Volať v čase od 10.00 do 13.00 hod.