MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD., prezidentka Obezitologickej sekcie, Slovenskej diabetologickej spoločnosti 
Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Cukrová 3, 811 08 Bratislava

Obezita je epidémia, ktorá zasiahla celý svet, Európu a Slovensko nevynímajúc. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) udáva, že v tomto storočí má obezita podobný alebo vyšší výskyt ako podvýživa a infekčné choroby. Je veľmi veľký predpoklad, že  v roku 2025 bude mať viac ako 50 % svetovej populácie chronickú chorobu – obezitu.

Obezita je zložité komplexné ochorenie a nie je len problémom čisto osobného životného štýlu, ale najmä ďalších súvislostí vychádzajúcich z nášho „nezdravého“ životného prostredia, genetických, epigenetických a endokrinných faktorov. Aktívne sa na jej rozvoji podieľajú napríklad stres, poruchy spánku, konzumácia vysoko energeticky náročnej stravy a aj sedavý spôsob života s čoraz nižšou pohybovou aktivitou.

Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa už druhý rok rozhodla zorganizovať v rámci Európskeho dňa obezity Slovenský deň obezity. Prebiehať bude v piatich mestách – Bratislava (Stará Tržnica), Trnava (Trojičné námestie), Košice (Kultur Park), Banská Bystrica (Námestie SNP) a kúpeľné mesto Bardejov (Radničné námestie).

Počas soboty 20. mája sa budú môcť záujemcovia stretnúť s odborníkmi, ktorí budú merať krvný tlak, cholesterol a glukózu v krvi, určovať BMI, obvod pása, merať množstvo svalstva a tuku v tele, zostavovať zdravý jedálny lístok a predovšetkým ľuďom s týmto problémom a ich príbuzným a známym poskytovať konzultácie. V Bratislave vedci z Biomedicínskeho centra SAV priblížia záujemcom príčiny a dôsledky obezity na úrovni molekúl, buniek a orgánov, ako aj novinky z oblasti výskumu obezity vo svete aj u nás. V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave,  s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, ako aj s trénermi pohybovej aktivity z fitness klubov v jednotlivých mestách môžete absolvovať (bez ohľadu na vek) športové aktivity pomáhajúce rozvoju pohybových schopností zameraných na optimalizáciu hmotnosti. V Trnave sa budete môcť stretnúť s lekármi – chirurgmi, ktorí sa venujú operačným riešeniam ťažkej obezity. V Banskej Bystrici sa budeme koncentrovať na veľmi významnú tému súvisiacu s obezitou – stukovatenie pečene, môžete sa tu stretnúť a konzultovať s hepatológmi.

Absolútnou novinkou bude meranie BMI národa. V zúčastnených mestách budú anketári oslovovať náhodných okoloidúcich, počítať ich BMI, výsledky budeme mať možnosť sledovať priebežne na veľkoplošnej obrazovke v Bratislave. Tak ako minulý rok sme v spolupráci s mediálnym partnerom 2. Slovenského dňa obezity – Bedekerom Zdravia pripravili sériu zaujímavých článkov venovaných rôznym témam súvisiacich s obezitou.

Pre-obezita a obezita významne ohrozujú zdravie verejnosti, sú náročné na spoločný komplexný a efektívny postup. Všetky členské štáty EÚ by sa viac mali snažiť bojovať proti obezite  (prevencia) podporou zdravých stravovacích návykov, podporou aktívnejšieho spôsobu života, ale aj zabezpečením vhodnej liečby a následnej starostlivosti tým, ktorí už nadváhu alebo obezitu majú.