Obezita a alergické ochorenia úzko súvisia

Obezita a alergické ochorenia úzko súvisia

„Obezita bude predstavovať pandémiu tretieho tisícročia“. Túto myšlienku vyslovila svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už pred vyše dvadsiatimi rokmi a súčasnosť jej dáva za pravdu. Kvôli modernému „civilizovanému“ životnému štýlu pribúda počet obéznych ľudí...