Program proti obezite je komunikačná platforma, ktorej cieľom je ponúknuť reálne riešenie pre ľudí trpiacich nadváhou alebo obezitou. Ponúkame informácie a rady ako začať, čo robiť a čomu sa vyhnúť.

Všetky naše príspevky konzultujeme s odborníkmi, členmi Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorí sú zároveň garantom odbornosti.

Obezita nie je hanba, ale vážny zdravotný problém.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju vyhlásila za stupňujúcu sa epidémiu. Udáva, že v tomto storočí má obezita podobný alebo vyšší výskyt ako podvýživa a infekčné choroby. Je veľmi veľký predpoklad, že  v roku 2025 bude mať viac ako 50 % svetovej populácie chronickú chorobu – obezitu.

Situácia na Slovensku kopíruje celosvetový trend. Podľa údajov z roku 2012 sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachádzajú približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. Sedem z desiatich slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a šesť z desiatich slovenských žien rovnakého veku má nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien má obezitu. Tretí stupeň obezity (BMI > 40 kg/m2 ) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie. Veľmi zlou správou je nárast obezity v detskom a adolescentnom veku.

Obezita je zložité komplexné  ochorenie a nie je len problémom čisto osobného životného štýlu, ale najmä ďalších súvislostí vychádzajúcich z nášho „nezdravého“ životného prostredia, či genetických faktorov. Na jej rozvoji sa takisto podieľajú napríklad stres, poruchy spánku, konzumácia vysoko energeticky náročnej stravy a aj sedavý spôsob života s čoraz nižšou pohybovou aktivitou.

V súčasnosti je známych viac ako 200 ochorení a komplikácií súvisiacich práve s obezitou.

V prípade, že to vaša situácia to vyžaduje, nasmerujeme vás na odborníčky a odborníkov, ktorí vám pomôžu dosiahnuť žiadané výsledky. Váš aktívny prístup v kombinácii s odborným dohľadom predstavuje bezpečnú cestu k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životu.

My odporúčame vyhnúť sa drastickým diétam. Aj chudnúť treba vedieť. Chudnite správne a pod lekárskym dohľadom.