Naši odborníci v Košickom kraji

Vyberte si svojho lekára

MUDr. Tibor Varga

Kráľovský Chlmec

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Košice

MUDr. Dalibor Šošovec

Rožňava

MUDr. Daša Skripová, PhD.

Trebišov

MUDr. Gabriela Ivančová

Košice

MUDr. Ivan Majerčák, MPH.

Košice

MUDr. Jana Figurová , PhD.

Košice

MUDr. Oľga Bobelová

Košice