Naši odborníci v Košickom kraji

Vyberte si svojho lekára

MUDr. Tibor Varga

Kráľovský Chlmec

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Košice

MUDr. Dalibor Šošovec

Rožňava

MUDr. Daša Skripová, PhD.

Trebišov

MUDr. Gabriela Ivančová

Košice

MUDr. Gabriela Zimová

Spišská Nová Vec

MUDr. Ivan Majerčák

Košice

MUDr. Oľga Bobelová

Košice