Len pohyblivý živočích je životaschopný

Len pohyblivý živočích je životaschopný

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie Vied (SAV), Bratislava Pohyb je jedným zo základných prejavov života, dôležitý pre zabezpečenie potravy, či už zberom, lovom alebo inou fyzickou prácou,...
Obezita je epidémia

Obezita je epidémia

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD., prezidentka Obezitologickej sekcie, Slovenskej diabetologickej spoločnosti  Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Cukrová 3, 811 08 Bratislava Obezita je epidémia, ktorá zasiahla celý svet,...