Obezita a alergické ochorenia úzko súvisia

Obezita a alergické ochorenia úzko súvisia

„Obezita bude predstavovať pandémiu tretieho tisícročia“. Túto myšlienku vyslovila svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už pred vyše dvadsiatimi rokmi a súčasnosť jej dáva za pravdu. Kvôli modernému „civilizovanému“ životnému štýlu pribúda počet obéznych ľudí...
Diéta ako súčasť  liečby obezity

Diéta ako súčasť liečby obezity

MUDr. Dagmar Prokešová, endokrinologická ambulancia, Centrum pre liečbu obezity, Poliklinika Átrium, Rezedová 5, 821 01 Bratislava Vznik obezity najviac ovplyvňuje nesprávna výživa. Prevaha príjmu energie nad jej výdajom vedie k vytváraniu nadmerných tukových zásob....
FESTINA LENTE – Chudnite pomaly

FESTINA LENTE – Chudnite pomaly

MUDr. Ivan Majerčák, 1. Interná klinika LF a UNLP L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1, Košice Ambulancia: Vnútorné lekárstvo, kardiológia, obezitológia, Mudroňova 29, 040 01 Košice Komplexný prístup k liečbe obezity nie je „numerické zhadzovanie kilogramov“. Dôležitejšie...
6 zaujímavostí, ktoré by ste o pohybe mali vedieť

6 zaujímavostí, ktoré by ste o pohybe mali vedieť

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie Vied (SAV), Bratislava Už staroveký rímsky básnik Decimus Iunius Iuvenalis, ktorý pôsobil na prelome 1. až 2. storočia po Kristovi tvrdil: „V zdravom...
Obezita v číslach

Obezita v číslach

  MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Cukrová 3, 811 08 Bratislava Obezita je chronické ochorenie, ktoré dosahuje...