Naši odborníci v Bratislavskom kraji

MUDr. Agáta Holubčíková

Moyzesova 1666/4, 902 01  Pezinok
agata.holubcikova@yahoo.com
033 640 69 84

MUDr. Agáta Holubčíková

Vajanského 1, 900 01  Modra
agata.holubcikova@yahoo.com
033 690 27 16

MUDr. Andrea Fabiánová

AGEL Clinic, Jelačičova 8, 821 08  Bratislava
andrea.fabianova@agelclinic.sk
02/48252300

MEDIMAD s.r.o., Líščie údolie 57, 842 31  Bratislava
medimad.ea@gmail.com
02 654 111 39

Volať po 11.00 hod.

MUDr. Miroslav Pernický, PhD.

Hollého 2, 902 01  Pezinok
mipernicky@gmail.com
0903 515 510

Volať v čase od 12.00 – 14.00 hod.

MUDr. Roman Žák, PhD.

Líščie údolie 57, 841 05  Bratislava 4
ambulancia@bemi.sk
02 654 127 97

MUDr. Igor Vozár

Mýtna 5, 811 07 Bratislava
vozar@hedak.sk
02 577 86 597

Volať: Pondelok – Štvrtok od 13.00 – 14.00 hod.

MUDr. Barbora Zoboková

Ľ. Fullu 5274, 901 01 Malacky
diamalacky@gmail.com
0948 727 539

Telefón je na sestričku, volať po 9.00 hod.